Ο ΠΛΗΚΤΡΙΑΙΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.
Ο πληκτριαίος φλοιός προσβάλλεται σπάνια συνήθως από γλοίωμα η μετασταστικό όγκο.
Στην περίπτωση προσβολής πόλου του πληκτριαίου φλοιού έχουμε μια ομόνυμη ημιανοψία αλλά παράλληλα και προσβολή της κεντρικής οράσεως.
Το τελευταίο συμβαίνει διότι ακριβώς πλήττονται κα τα δύο μέρη του πληκτριαίου φλοιού.
Μερικές φορές στις αγγειακές κυρίως παθήσεις που εμφανίζεται αυτός ο τύπος ημιανοψίας δεν έχουμε προσβολή της κεντρικής όρασης λόγω της διπλής αγγειώσεως της περιοχής από την οπίσθια και μέση εγκεφαλική αρτηρία.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.