Η εγκεφαλική ισχαιμία είναι και αυτή ένα από τα συμπτώματα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Ενώ έχουμε μάθει ότι η εγκεφαλική ισχαιμία κατά κύριο λόγο εμφανίζεται σε περιπτώσεις αρτηριοσκλήρωσης και προχωρημένης ηλικίας, είναι δυνατή η περίπτωσή της σε απλά τραύματα, όπου υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του στελέχους του εγκεφάλου.
Συνήθως, αυτά τα τραύματα είναι -όπως τα χαρακτηρίζουμε- «μπανάλ», αλλά, μπορεί να προκαλέσουν ισχαιμία, διότι χτυπώντας το «στέλεχος» απορυθμίζουν τον μηχανισμό αυτοελέγχου της αρτηριακής πίεσης, που εδράζεται στον εγκέφαλο.
Το αποτέλεσμα είναι να πέφτει η πίεση κατακόρυφα και ως εκ τούτου να δημιουργείται ένα κενό αίματος, άρα και μια μεγάλη έλλειψη οξυγόνου σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τοπική ισχαιμία και κατά συνέπεια, και ένα ισχαιμικό έμφρακτο.
Πρόκειται και εδώ για μια από τις περιπτώσεις όπου πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη η παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς ή δυνατόν και σε μόνιτορ ή και με απλή επιτήρηση για ένα ή δύο 24ωρα, προκειμένου να έχουμε την σιγουριά ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Ακόμα και όσο «απαλό» και απλό να είναι το τραύμα, εφόσον η διαδικασία της επιτήρησης αποφανθεί, πάντοτε πρέπει να έχουμε έναν ορό στο χέρι προκειμένου να έχουμε μια άμεση δίοδο φαρμάκων, που πολλές φορές είναι σωτήρια για τον τραυματισμένο ασθενή.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.