ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΑ Η ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΟΣΟ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ.
Με τον στόχο αυτό η πανεπιστημιακή κλινική της Φλωρεντίας στο νευρολογικό τμήμα έκανε μια εκτεταμένη κλινική μελέτη ανάμεσα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας οι οποίοι έλαβαν αζαθειοπρίνη και τους συνέκριναν με αυτούς που λάβανε ιντερφερόνη.
Γενικά πάντως και τα δύο φαρμακευτικά σκευάσματα εξεταζόμενα επιμέρους στον κάθε ασθενή, συγκρινόμενα στατιστικά μεταξύ τους, δεν έδειξαν ουσιαστική διαφορά σε ότι ενδιαφέρει την δράση τους για την μείωση εστιών το ένα με το άλλο. Βλέπουμε ακόμη μια φορά ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας έχει ανάγκη από μια θεραπεία ουσιαστικότερη από αυτή με αζαθειοπρίνη ή ιντερφερόνη.
Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτές οι γνώσεις να εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη και να μην ξαναδοκιμάζονται σε ήδη δοκιμασμένα περιστατικά που απλώς φορτώνουν τον ασθενή με τις παρενέργειές τους.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.