ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ


Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΙΚΡΥΝΕ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗΣήμερα είναι δυνατόν να αποθηκεύσουμε και να αναλύσουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα με μεγάλη λεπτομέρεια.
Μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα να καταγράψει κάποιος ολόκληρες δραστηριότητες νευρονικών και αισθητήριων τόξων π.χ. της όρασης και κατ’ επέκταση της οπτικής αντίληψης.
Έτσι λοιπόν καταγράφοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα μετά την οπτική αντίληψη μιας εικόνας η γεγονότος είναι δυνατόν αντίστροφα μελετώντας και αναλύοντας την ανάλυση εγκεφαλική δραστηριότητα να φθάνουμε στην εικόνα ή το γεγονός. Χρησιμοποιώντας αλγόριθμους και επεξεργάζοντας τις καταγραφόμενες εμπειρίες είναι δυνατή αυτή η αμφίδρομη σχέση.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.