ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Αυτό συμβαίνει ότι όταν υπάρχει μια μόλυνση, λανθάνουσα ή «δυναμική», δεν είναι πάντοτε σε θέση το εγκεφαλικό κύτταρο να γνωρίζει τις ακριβείς συνέπειες και την έκταση αυτού του φαινομένου.
Ο λόγος είναι ότι για να γίνει αυτό, χρειάζονται ειδικά ένζυμα, κυρίως μοριακής προέλευσης, τα λεγόμενα mRNA, τα οποία μεταδίδουν αυτή την πληροφορία, από κύτταρο σε κύτταρο, και από κυτταρικό οργανισμό σε κυτταρικό οργανισμό.
Εαν αυτό δεν μπορεί να γίνει, που σε περισσότερους ιούς που είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι, όπως οι ρετροιοί και οι ερπητοιοί, είναι δυνατόν να δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις και να δημιουργούνται γενετικές μεταλλάξεις, οι λεγόμενοι πολυμορφισμοί, έτσι ώστε να έχουμε παραγωγή αυτών των ενζύμων, «δύσμορφης», που να προκαλεί πολλές νευροψυχιατρικές παθήσεις.
Το σύνολο αυτών των διαταραχών μπορεί να φτάσει σε μια ένταση, που να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, ώστε να έχουμε παθογένειες, οι οποίες να εκδηλώνονται με τυπικά συμπτώματα μιας εγκεφαλικής διαταραχής, αλλά να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατικές θεραπείες.
Είναι για αυτό λοιπόν το λόγο τελείως απαραίτητο, σε οποιαδήποτε περίπτωση που έχουμε τέτοια προβληματικότητα, να γίνεται ένας εκτεταμένος έλεγχος με όλες τις υπάρχουσες σήμερα διαθέσιμες ιατρικές διαγνωστικές δυνατότητες, προκειμένου να υπάρχει προϋπόθεση για την έγκυρη ιατρική επέμβαση και λύση του προβλήματος.
Ακόμα και αν δεν μπορούμε για μια τελεσίδική λύση, να έχουμε τουλάχιστον την δυνατότητα να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μελλοντικές αντιμετωπίσεις.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.