Από χρόνια θεωρείται η κυφοσκολίωση-λόρδωση, ή και απλή σκολίωση, στα παιδιά ένα αμιγές πρόβλημα και επιχειρείται πολύ σωστά να δοθεί λύση με διάφορες ορθοπεδικές μεθόδους. Αρκετές φορές και σε αρκετά υψηλό ποσοστό, στο 1/3 των περιπτώσεων, ιδιαίτερα όταν η κυφοσκολίωση της παιδικής ηλικίας συνοδεύεται από ζαλάδες, υπνηλία, διαταραχές της συμπεριφοράς και των διανοητικών λειτουργιών, ή ακόμα υπερευαισθησία και υπερκινητικότητα, είναι δυνατόν να οφείλονται όλα αυτά και σε μια νευρολογική εγκεφαλική διαταραχή. Αναιμίες, με ή χωρίς βλαστική διαταραχή, έλλειμμα φολικού οξέος, έλλειψη ασβεστίου, εγκεφαλικής αιτιολογίας διαταραχές του μεταβολισμού είναι δυνατό να συνοδεύουν κυφοσκολιώσεις.
Για αυτό είναι πολύ σπουδαίο σε κάθε περίπτωση σκολίωσης σε παιδί, να γίνεται εκτεταμένος νευρολογικός και νευροφυσιολογικός έλεγχος. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι σωτήρια.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.