ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΛΟΒΟΣ

Παρακολουθώντας το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα επιμέρους ηγετικά πρόσωπα γίνεται ακόμη μια φορά αντιληπτή η εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Τα κόμματα ξεκίνησαν σαν προϊόν εξέλιξης της αυτοπροστασίας των ειδικών μονάδων θηλαστικών της φύσης. Είτε κατσίκες, είτε λιοντάρια, είτε ανθρώποι.
Έπρεπε οι ομάδες αυτές να αυτοπροστατευθούν, να αναπτυχθούν, να βρουν τροφή να επιβιώσουν και τελικά να κάνουν κόμματα προκειμένου να προασπίσουν δικαιώματα που κατά την γνώμη τους κατέκτησαν ή πραγματικά απέκτησαν. Στην διαδικασία αυτή, κυρίαρχο λειτουργικό ρόλο παίζει ο μετωπιαίος λοβός του εγκεφάλου και μάλιστα, ο αριστερός περισσότερο από τον δεξί. Αυτό εδώ δημιουργεί και την αύξηση του μετωπιαίου λοβού αναλογικά με την χρήση που του κάνει ο κτήτορας, για αυτό είναι υπέρμετρα αναλογικά μεγαλύτερος στους ανθρώπους από τα άλλα θηλαστικά. Έτσι, ακριβώς, και στα κόμματα αναμένεται οι κομματικοί παράγοντες, αμιγώς από βιολογική άποψη, να έχουν υπερμεγέθη μετωπιαίο λοβό σε σύγκριση με το μέσο αμέτοχο πολίτη. Οι δε ηγέτες τους πολύ περισσότερο από το μέσο στρατηγικό στέλεχος.
Εάν καταστρατηγείται αυτό, εμποδίζεται η φυσική επιλογή της κοινωνικής ευφυΐας και ανάπτυξης. Καταρρακώνεται δε η συλλογική μονάδα προκειμένου το κόμμα. Παρακολουθώντας από τις τηλεοράσεις, από νευρολογικής σκοπιάς, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προκαλεί δέος το πώς επιβεβαιώνονται αυτές οι θεωρίες κοινωνικής εξέλιξης, ευφυΐας και του μετωπιαίου λοβού.

0 Comments:

Post a Comment



Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.