Η ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΡΑ

Η ΑΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ – ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ.
Η μελέτη της αύρας για τους νευρολόγους έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εύρεση της σωστής αντιμετώπισης της επιληπτικής θεραπείας.
Σαν αύρα θεωρούνται τα συμπτώματα που προηγούνται άμεσα πριν την απώλεια της συνείδησης.
Κυρίως πρόκειται για στομαχικές διαταραχές συγκεκριμένα συναισθήματα ή μυρωδιές.
Αμέσως μετά την εμφάνισή τους ακολουθεί μικρή η μεγάλη επιληπτική κρίση κατά κανόνα όμως μεγάλη.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιληπτικών κρίσεων έχουμε την εμφάνιση της αύρας την ύπαρξη της οποίας στις περισσότερες περιπτώσεις γνωρίζουν και οι ίδιοι οι ασθενείς.
Ανάλογα με το είδος της αύρας μπορούμε να προσδιορίσουμε και την εγκεφαλική βλάβη. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των διαγνωστικών δυνατοτήτων όπως είναι το 24ωρο ΗΕΓ και η σύγχρονη βιντεοσκόπηση, μπορούμε επακριβώς να εντοπίσουμε χρόνο εμφάνισης, τόπο προέλευσης και βάθος έντασης της αύρας. Στοιχεία που βοηθούν πολύ στην θεραπεία της επιληψίας.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.