ΠΟΝΟΣ ΟΞΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ.
Στην σύγχρονη ιατρική η εμφάνιση της διάρκειας του πόνου παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.
Τα παλιά χρόνια δεν λαμβάνονταν υπόψη αυτός ο ευαίσθητος διαχωρισμός του πόνου. Τώρα ξέρουμε πολύ περισσότερα έτσι που να μπορούμε να τα διαχωρίζουμε.
Από την μοριακή βιολογία έχουμε μάθει πως λειτουργούν οι αλγοΰποδοχείς και μεταφέρουν τις αυξομειώσεις τους στον σωματοαισθητικό φλοιό του εγκεφάλου.
Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι από τις αλλαγές τούτων που γίνονται στους αλγοΰποδοχείς έχουμε μια μετατροπή σε ώσεις στους νευροάξονες που μεταφέρεται στον εγκέφαλο.
Στον εγκέφαλο με την χρήση νέων αναίμακτων και ανώδυνων τεχνικών όπως είναι η μαγνητοηλεκτροεγκεφαλογραφία, και ηλεκτρογραφία ποζιτρονίων μπορούμε και εντοπίζουμε τις αντιδράσεις του εγκεφάλου.
Βέβαια αυτό το μικρό «κλειστό» κύκλωμα μπορούμε να το προσεγγίσουμε βάζοντας φαντασία και η γνώση των συμπτωμάτων είναι μια ουσιαστική αρχή για τον τρόπο διαχωρισμού του οξέως από τον χρόνιο πόνο.
Σύντομα θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να δημιουργούμε τοπογραφικά και ανάλογες χαρτογραφήσεις.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.