ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝΕ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ Κ.Λ.Π.
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις στην κάθε περίπτωση που υπάρχει αναφορά για το έγκλημα μίσους είναι χαρακτηριστικές π.χ. σε ότι αφορά τις ατομικές περιπτώσεις ανθρώπων σίγουρα δημιουργείται μια ψυχολογική και συναισθηματική διαταραχή σε ότι αφορά ταυτότητα και αυτοεκτίμηση.
Αυτή ενισχύεται από τον βαθμό έντασης που έχει το κοινωνικό μίσος απέναντι στο εν λόγο άτομο.
Βέβαια μπορεί να έχουμε συνέπειες για μια ομάδα π.χ. μέχρι τώρα όπως ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο οι χριστιανοί ή αργότερα οι εβραίοι.
Έπνεε αίσθημα εμπάθειας στα μέλη που μπορούσαν να είναι τα επόμενα θύματα.
Συνέπειες για ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι ομάδες αναπήρων ή οι ομάδες άλλης θρησκείας ή πολύ περιορισμένων δραστηριοτήτων που κυριαρχεί ένα δόγμα.
Αυτές οι ομάδες μπορούν να εμφανίζονται συνέχεια με την πλάτη στον τοίχο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες εξάλειψής τους.
Και βέβαια υπάρχει και η γενικευμένη επίδραση στην κοινωνία και στο σύνολο όπου η τόνωση της διαίρεσης της κοινωνίας είναι ικανή να δημιουργήσει διαταραχές αρμονίας, ισότητας και ισονομίας σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και να φέρει αργά και σταθερά μια καταστροφή.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.