ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΞΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΈΝΑ ΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ. 
Το νευρικό κύτταρο που δέχεται αυτό το σήμα, το επεξεργάζεται ανάλογα και το μεταδίδει προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις  που πρέπει να του μεταδώσει είναι ορισμένες, αλλά παράλληλα αυτό το ηλεκτρικό σήμα δέχεται επιδράσεις από άλλα σήματα που καταφθάνουν στο νευρικό σώμα και μετριάζουν ή αλλάζουν την ένταση τους. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το νευρικό κύτταρο δρα με κάποιο τρόπο σαν ρυθμιστής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει ο εγκέφαλος σε διάφορα σημεία  και μεταδίδεται με τη μορφή οξέων δυναμικών. Μετά από το τελικό σχήμα, αφού δοθεί και επηρεαστεί από τα διάφορα αιχμηρά δυναμικά, προκύπτουν  νέα δυναμικά, τα οποία μεταδίδονται στο νευροάξονα, ο οποίος κάνει στο τέλος του, στην έκβαση του δηλαδή,  μια χημική αντίδραση , η οποία χημική αντίδραση μεταβιβάζεται στο επόμενο κύτταρο, που θα προκαλέσει μια ηλεκτρική διέγερση για να μεταδοθεί το σήμα πιο πέρα.
Βλέπουμε, δηλαδή, μια διαρκή επικοινωνία στον εγκέφαλο μεταξύ των κυττάρων  και με ένα αλληλοσχηματισμό βιοχημικών αντιδράσεων. Βιοχημικές αντιδράσεις που είναι η σύγκλιση χημικών και ηλεκτρικών διεργασιών μέσα σε πολύ μικρές αποστάσεις, σε ελάχιστο χρόνο, έτσι που να προδικάζουν μια λειτουργία,  η οποία είναι σαφώς πιο αργή από τις αντιδράσεις αυτές. Η λειτουργία αυτή είναι τυπική, αν μπορούμε να φανταστούμε με ποιά ταχύτητα φτάνει ο ένας ερεθισμός από το ένα αυτί στο άλλο και πόσο αργός είναι ο ερεθισμός που προκαλεί την κίνηση κάποιων ορμονών. Άρα το κέντρο της σύγχρονης έρευνας είναι ακριβώς στη μελέτη της μεταφοράς αυτών των αιχμηρών δυναμικών.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.