ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΌΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ;

Η ΌΡΑΣΗ ΣΑΦΩΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΈΝΑΝ «ΈΛΕΓΧΟ» ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ.
 Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο εγκέφαλος είναι τελικά αυτός που προαποφασίζει τι θα βιώσει και τι θα δει το άτομο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να το φανταστούμε, αλλά η εξήγηση του έχει ελεγχτεί, έχει διερευνηθεί και μάλιστα εφαρμόζεται με πολλές τεχνικές παραλλαγές, π.χ. στις φωτογραφικές μηχανές. Ο εγκέφαλος, αφού επεξεργαστεί τα οπτικά ερεθίσματα στο επίπεδο των γαγγλιοκυττάρων του αμφιβληστροειδούς, μετά τα «μαζεύει» σε διάφορες ομάδες και σε διάφορες χρονικές στιγμές τα μεταφέρει σε μια άλλη εγκεφαλική περιοχή που λέγεται θάλαμος. 
Εκεί με βάση πάλι το χρόνο και τη δυναμικότητα του ερεθίσματος γίνεται μια επεξεργασία, η οποία τελειώνει «φορμάροντας» τα οπτικά ερεθίσματα σε διάφορες πάλι ομάδες αιχμηρών κυμάτων, τα οποία μεταφέρονται σε διαφορετικούς νευρώνες, προκειμένου να τα επεξεργαστούν εκ νέου και να τα μεταδώσουν κατόπιν προς την κατεύθυνση του οπτικού κέντρου. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι υφίσταται μια διαδικασία ελέγχου στο θάλαμο των οπτικών ερεθισμάτων, «τυποποίησης» τους και με τη βοήθεια κάποιων μνημονιακών καταστάσεων μεταφοράς τους σε ανάλογους νευρολογικούς σχηματισμούς. Άρα αυτό που βλέπουμε και που βιώνουμε ότι βλέπουμε είναι στην ουσία αποτέλεσμα πολλών ενδοεγκεφαλικών λειτουργιών σε ένα συντονισμό που γίνεται μεταξύ εγκεφαλικών νευρώνων. Αξίζει να αναφέρουμε για μια ακόμη φορά ότι οι  εγκεφαλικοί αυτοί νευρώνες συντονίζονται μεταξύ τους, επικοινωνούν, διεγείρονται και μεταφέρουν ερεθίσματα μέσω αιχμηρών ηλεκτρικών δυναμικών.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.