ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ.
Πρέπει να υπολογιστεί ότι σε κάθε μάτι περιέχονται περίπου εκατό εκατομμύρια διαφόρων ειδών υποδοχείς για τα διάφορα δείγματα φωτός. Από αυτόν τον κάθε υποδοχέα ξεκινάει μια νευρική  διασύνδεση μέσω του οπτικού νεύρου με τον εγκέφαλο. Η οπτική αυτή διασύνδεση είναι μια ταυτόχρονη αλλαγή μεταξύ ηλεκτρικών και χημικών ερεθισμάτων που προκαλούν κάποια αιχμηρά ηλεκτρικά δυναμικά. Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ένας «μονήρης» δρόμος από το μάτι ή από το βαθύ του ματιού προς κάθε οπτικό κέντρο του εγκεφάλου. Πρόκειται για μια διάχυτη διασπορά αιχμηρών κυμάτων προς πολλά «μέρη» και εγκεφαλικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει μια εν δυνάμει σύνδεση με κάποιον από τα εκατό εκατομμύρια υποδοχείς στον οφθαλμικό βυθό προς κάθε νευρικό κύτταρο του εγκέφαλου.
Πρόκειται, δηλαδή, για μια δαιδαλώδη διασύνδεση, η οποία πέρα από τη μεταφορά του ηλεκτροχημικού δυναμικού έχει και την υποχρέωση του συντονισμού του και της έντασης του που φτάνει σε κάθε κύτταρο. Δηλαδή, έχουμε ένα δυναμικό που διαχέεται ταυτόχρονα  προς πολλές περιοχές και ταυτόχρονα την ύπαρξη άλλων παρόμοιων δυναμικών με δραστηριότητα του ίδιου του εγκεφάλου που συντονίζει τόσο τον τρόπο μεταφοράς, όσο και την ένταση των δυναμικών που φτάνουν στο τελικό τους προσδιορισμό. Πρόκειται δηλαδή, για ένα ιδιαίτερα έντονο και ακριβή συντονισμό   που ακόμη καμία ανθρώπινη δυνατότητα δεν μπορεί να το επηρεάσει στο σύνολο του.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.