ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.
Αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες τάξεις του σχολείου και τείνει να ολοκληρωθεί μετά την εφηβεία.
Χαρακτηρίζεται από δόλια συμπεριφορά με παρεμβατικές πράξεις, γενικευμένη αδιαφορία ως προς το περιβάλλον.
Χαρακτηριστική είναι η συμπεριφορά όσον αφορά την σχέση τους με τα άλλα άτομα.
Αν και γενικά αδυνατούν να αναπτύξουν σχέσεις με άλλα άτομα σε ότι αφορά οικογενειακό κύκλο δείχνουν μια γενικευμένη αδιαφορία για τρίτους.
Επικεντρώνονται σε μια εκμετάλλευση που καθορίζεται από καθολική έλλειψη ηθικών φραγμών και καταπίεση.
Τα άτομα αυτά χρήζουν και ιατρικού ελέγχου και ψυχικής συμβουλής.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.