ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ.
Ειδικά στον άνθρωπο έχουν γίνει μεγάλοι πρόοδοι. Και οι δύο επιστήμες καθορίζουν ότι η αναπαραγωγή γίνεται μέσω 23 χρωμοσωμάτων που περιέχονται σε ωάριο και σπέρμα του ανθρώπου.
Δηλαδή όταν ενώνονται έχουμε 46 χρωμοσώματα από 23 ζεύγη στο καθένα κύτταρο.
Έτσι λοιπόν το ανθρώπινο γονιδίωμα θα έχει μονίμως 2 αντίγραφα για κάθε χρωμόσωμα, ένα από το θηλυκό και ένα από το αρσενικό.
Αυτά τα δύο αντίγραφα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα.
Το ένα δραστηριοποιείται δίνοντας τα εξωτερικά και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του ατόμου και το άλλο μένει «σιωπηλό» σε «εφεδρεία». Αυτή είναι η βάση της εμβρυογένεσης και του πολλαπλασιαστικού στοιχείου της ανθρώπινης δημιουργίας.
Πάνω στην βάση αυτή υπάρχουν πολλές παρεμβολές επηρεάζοντας θετικά η αρνητικά την λειτουργία.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.