ΒΙΟΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΟΙ ΒΙΟΡΥΘΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Ένας πυρήνας, ο λεγόμενος υπερχιασματικός πυρήνας, αποτελεί στην ουσία μια γεννήτρια ταλαντώσεων που καθορίζει την λειτουργία όλων των οργάνων του σώματος, συνδυάζοντας τις ενδογενείς πληροφορίες που παίρνει με τις εξωτερικές πληροφορίες που έρχονται από το περιβάλλον.
Ο μυοστατικός αυτός μηχανισμός βασίζεται στον βιορυθμό που μετά από μια δραστηριότητα επιφέρει μια περίοδο ανασύνταξης.
Αυτοί οι βιορυθμοί που ρυθμίζονται από τον υπερχιασματικό πυρήνα λαμβάνουν υπόψη τους γαιοφυσικούς παράγοντες που αποτελούν και τον εξελικτικό βηματοδότη για φαινόμενα που αποτελούν μια βιολογική αναγκαιότητα.
Όπως είναι το πεδίο βαρύτητας της γης η εναλλαγή φως – σκοτάδι, το μαγνητικό πεδίο κ.λ.π.
Οι γενικοί αυτοί ρυθμοί οι λεγόμενοι βιορυθμοί που συντονίζονται από τον εγκέφαλο είναι οι απαραίτητοι για την ζωή και κατά το κυριότερο απαραίτητοι για την ομαλή ζωή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αυτό που λέμε απόλυτη ομοιοστασία με το εξωτερικό περιβάλλον.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.