ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΚΑΙ GAMMA – KNIFE


Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (GAMMA – KNIFE) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ.Σε τρεις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε μια νευραλγία τριδύμου σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας η χρήση του gamma knife αποδείχθηκε ανεπαρκής. Και στις τρεις περιπτώσεις που είχαν ήδη προηγηθεί και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις τα τελικά αποτελέσματα αποδείχθηκαν χειρότερα. Μια θεραπευτική λύση που ακολούθησε ήταν πάλι φαρμακογενής.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.