ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ.
Έρευνα του άνω Πανεπιστημίου έδειξε ότι τα συμβατά μηχανήματα της μαγνητικής τομογραφίας των 1,5 tesla πολλές φορές δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τις απομυελινωτικές εστίες ορισμένων μορφών της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Συγκεκριμένα στην μορφή της σκλήρυνσης κατά πλάκας του τύπου με εξάρσεις και υφέσεις, ακόμα και με μαγνητικό τομογράφο των 8 tesla.
Πολλές φορές δεν αποτυπώνονται υφιστάμενες ή σε εξέλιξη εστίες. Άρα όταν υπάρχουν συμπτώματα ή κλινικές ενδείξεις πρέπει η έρευνα να συνεχίζεται ακόμη και αν οι αναμενόμενες εστίες δεν εμφανίζονται στην μαγνητική τομογραφία ευκρινώς.

0 Comments:

Post a Comment



Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.