Η ΠΛΑΓΙΑ ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΦΟΒΗΤΡΟ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ.
Είναι η αρρώστια που αρχίζουν και ατροφούν οι μυς σε όλο το σώμα μέχρι να έρθει η πλήρης αναπνευστική ανεπάρκεια και ο θάνατος του ασθενούς.
Η προέλευση της ασθένειας δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν και ο παθολογικός μηχανισμός της είναι γνωστός. Πάντως πάρα πολλοί έχουν την υπόνοια ότι μάλλον προέρχεται μεταξύ των άλλων και από διάφορες δηλητηριάσεις.
Μια από αυτές είναι το τριχλοροαιθυλένιο το οποίο κίνησε την υποψία ως αφορμή για την νόσο κατά την διάρκεια του πόλεμου του κόλπου διότι η εν λόγω ουσία περιέχεται στο υλικό με το οποίο οι στρατιώτες καθαρίζανε τα όπλα.
Πιο παλιά η ίδια ουσία είχε θεωρηθεί υπεύθυνη για τον παρκινσιονισμό λόγω των πολλαπλών μιτοχονδριακών νευροτοξικών ιδιοτήτων που είχε.
Πάντως και στις δύο περιπτώσεις οι εξελίξεις ήταν σοβαρές και λήφθηκε σοβαρά υπόψη έτσι ώστε να αρχίσει να γίνεται ανάλογη έρευνα μήπως το τριχλοροαιθυλένιο είναι και υπεύθυνο για την εμφάνιση της πλαγίας αμυοτροφικής σκλήρυνσης σε ειδικές ομάδες ανθρώπων όπως είναι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές υψηλών αποδόσεων.
Αν και η ουσία έχει απαγορευθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πολύ δύσκολο να μπει έλεγχος σε αυτόν τον διαλύτη διότι μπορεί να διαδίδεται και από βιομηχανικά απόβλητα σε ορισμένες περιοχές και να μπαίνει στον υδροφόρο κύκλο με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε υψηλές ποσότητες και στο νερό.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.