Ο ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ.
Κάποια άλλα μένουν αδρανή. Αυτά τα αδρανή ενεργοποιούνται από έναν επιγενετικό διακόπτη για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Το κάθε κύτταρο του οργανισμού μας είναι προϊόν λειτουργίας των γονιδίων του ίδιου οργανισμού. Αυτοί ξέρουν τι θα παράγουν και σε πόσο χρόνο. Π.χ. τα κύτταρα του ήπατος έχουν ένα διαφορετικό είδος γενετικής πληροφορίας από αυτά της καρδιάς. Ο επιγενετικός διακόπτης ενεργοποιεί κύτταρα που είναι για την μία ή την άλλη λειτουργία για να τροποποιήσουν προς τη μια ή τη άλλη κατεύθυνση. Π.χ. να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν τον όγκο ενός οργάνου.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.