ΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΊΩΝ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ «ΧΡΩΣΤΑΕΙ» ΤΑ ΜΙΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΙΟΥΣ.

Πρόκειται για ιούς που προυπήρχαν εξελικτικά μέσα στο σώμα ή προστίθενται στον άνθρωπο και συμβιώνουν με την ομοιόστασή του.
Οι ιοί αυτοί κρατούν μια ισορροπία με τα ανθρώπινα κύτταρα έτσι που να αποφεύγονται συγκρούσεις που θα δημιουργήσουν ασθένειες.
Οι νοσηρές καταστάσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν όταν στο ανθρώπινο σώμα εισαχθούν νέοι ιοί ή και μικρόβια οι οποίοι βρίσκουν «κομμάτια» του εαυτού τους ήδη να προϋπάρχουν στον ξενιστή και δημιουργούν συγκρούσεις.
Αυτό συμβαίνει π.χ. με χορήγηση εμβολίων, μολύνσεων, δηλητηριάσεων κ.λ.π.
Το άκρως δυσάρεστο σε αυτή την «συνδιαλλαγή» είναι ότι οι οικείοι εισβολείς κουβαλάνε μαζί τους και περιεχόμενα τρίτων η πολλαπλών άλλων σωμάτων ιών οι οποίοι δημιουργούν μέσω της δικής τους υπόστασης μια καινούρια νοσολογική αντίδραση.
Έτσι λοιπόν όταν ένας οργανισμός δέχεται ένα εμβόλιο ή μια λοίμωξη είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε όλους τους μικροοργανισμούς που συμμετέχουνε σε αυτό.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.